GELİBOLU BELEDİYESİ’NİN 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ: 35 MİLYON LİRA

Gelibolu Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşiminde 2015 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda 35 milyon lira olarak kabul edildi. Meclis, 57 maddeden oluşan 2015 mali yılı tarifelerine de yüzde 10 artış oranında zam yaptı.

Gelibolu Belediye Meclisi, Kasım ayı birinci birleşimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın Çanakkale’de toplantıda bulunması nedeniyle Meclis Başkan Vekili Mustafa Çoban’ın başkanlık ettiği toplantıda, mazeret bildiren bir üye haricinde tüm üyeler hazır bulundu.

Gündem maddeleri arasında yer alan, bir önceki meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2015-2016-2017 mali yılları çoklu bütçe tasarısı karara bağlandı. 2015 mali yılı tahmini bütçesi, komisyonu raporu doğrultusunda üyelerin oy birliğiyle 35 milyon lira olarak kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonu 2016 yılının ön görülen tahmini gelir bütçesini 36 milyon 750 bin lira, 2017 yılını da 38 milyon 587 bin 500 lira olarak belirledi.

Toplantıda 57 maddeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2015 mali yılı tarifeleri yüzde 5 artış ile üyelerin oy birliğiyle kabul edilirken, tarifelerin içerisinde yer alan su fiyatının tonu meskenlerde 20 tona kadar 2 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Tarifeler ile ilgili söz alan Plan Bütçe Komisyonu Başkanı CHP’li meclis üyesi Kemal Tarım, tarifelerin yasada belirtilen azami ve asgari hadler arasında, ilçenin sosyal ekonomik gelişmesinin dikkate alınarak belirlendiğini vurguladı.

Kasım ayının birinci birleşiminde; ağır tonajlı araçların belediyenin sorumluluk ve mücavir alanında bulunan yol, kaldırım, refüj gibi kamuya ait yerlere zarar vermesi halinde idari para cezası uygulanması, hasar gören bölgenin hasar tespiti tutanağıyla belirlenecek onarım maliyetinin bu cezaya eklenerek sorumlusuna yüklenilmesi konusunda ‘belediye encümenine karar yetkisi verilmesi’ önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gelibolu Belediyesi’nin Tarihi Kentler Birliği’ne üye olmasının kabul edildiği toplantıda, sosyal diyaloğun tesis edilmesi ve güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5393 sayılı yasanın 18 ve 74. maddeleri gereği Gelibolu Belediyesi’nin üye olması ve bu konuda Başkan Özacar’a  yetki verilmesi de üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Üç imar maddesinin İmar Komisyonuna, mali konularla ilgili iki gündem maddesinin de Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği toplantıda, Meclis Başkan Vekili Mustafa Çoban diğer gündem maddelerinin ikinci birleşimde görüşülmesini talep ederek Kasım ayının birinci birleşimini kapattı.

Belediye meclisi, Kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimini 10 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 15.00’de yapmayı kararlaştırdı.

Paylaş:

Bunlar da hoşunuza gidebilir...