GELİBOLU BELEDİYE MECLİSİNDE TATİL BİTTİ

Gelibolu Belediye Meclisi bir aylık tatilin ardından mesaiye başladı. Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşiminde ondokuz gündem maddesi görüşüldü. Meclisin ikinci oturumu Pazartesi günü.

Gelibolu Belediye Meclisi bir aylık tatilin ardından yapılan Eylül ayı mesaisine başladı. Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, tüm üyeler eksiksiz olarak hazır bulundu.

Gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan CHP’li meclis üyesi Kemal Tarım, meclisin Temmuz ayı oturumunda Küçük Sanayi Sitesinin sosyal aktivite alanı olarak belirlenmiş bölge ile ilgili talep edilen imar planı değişikliğinin görüşülmesinin ardından yerel basına yapılan açıklamalarda kendisi hakkında karalama kampanyası yapıldığını belirterek, eleştirilere yanıt vermek istediğini söyledi.

CHP’li üye Tarım, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Tamer Altunay’ın basında çıkan açıklamalarına tepki göstererek “Sanayi sitesinin kanayan yara haline gelen sorunları dururken yeşil alan üzerine yapılaşmaya gidilmesi asıl düşündürücü olandır. Unutulmamalıdır ki yeşil alanlar kamuya aittir ve Gelibolu halkının çoğunluk oyu ile seçilmiş meclis üyesi olarak kamunun menfaatlerini ön plana çıkartmak benim asli görevimdir. Sanayi sitesi içersinde yapılması planlanan imar değişiklikleri,  gerekse Gelibolu merkez ve mücavir sahalarda yapılacak imar değişiklikleri burada bu çatı altında görüşülüp karar bağlanmaktadır. Kamunun menfaatlerini ön plana çıkartmak ve özgürce düşüncelerimi ifade etmek benim asli görevim ve en doğal hakkımdır. Burası halkın sesidir, halkın kulağıdır ve halkın menfaatlerinin en serbest ve en özgür şekilde ifade edilebilecek yegane mekandır” sözleriyle yanıt verdi.

MHP grubunun yine Temmuz ayında verdiği soru önergesine yazılı ve sözlü olarak cevap verilen toplantıda ilk gündem maddesi olarak belediye norm kadro cetvelindeki derece düzenlemesi konusu görüşüldü.

Bu maddenin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından belediyede görev yapan 657 sayılı devlet memurlarına sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmak, mali ve sosyal hakları düzenleyen toplu iş sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanı Özacar’a oy birliği ile yetki verildi.

Mülkiyeti Gelibolu Belediyesi’ne ait olan Camikebir Mahallesi 518 ada, 26 parselde kayıtlı 447.74 m2 arsa vasfındaki taşınmazın 2886 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddelerine göre satışı yapılması için belediye encümenine yetki verilmesi MHP grubunun red oyuna karşılık, CHP grubunun ve Ak Parti’li üyenin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MHP grubu satış yapılarak gelir elde edilmesini doğru bulmadığını belirtirken, Belediye Başkanı Mustafa Özacar bu eleştiriye yanıt vererek, göreve geldikleri 2009 yılından bu yana yaklaşık 75 bin metrekarelik yer kamulaştırılması yaptıklarını, bu taşınmazın satışından elde edilecek gelirin yine kamulaştırma işlemlerinde kullanılacağı cevabını verdi.

Gelibolu Belediye Meclisinin Temmuz ayı oturumunda alınan karar ile kurulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliğinin ile ilgili Plan Bütçe Komisyon kararının oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, bu müdürlüğün işlevlerini yerine getirebilmesi için ödenek aktarılması konusu da oy birliğiyle onaylandı.

Belediyenin ihtiyacı olan iş makinelerinin alımı ve su isale hattı yapımında kullanılmak üzere nakli iç borçlanma yapılmasına ve iç borçlanmaya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Özacar’a yetki veren belediye meclis üyeleri, imarla ilgili gündem maddelerinde de imar komisyonunun raporu doğrultusunda olumlu oy kullandı.

Belediye Meclisi, Eylül ayı mesaisini 07 Eylül’de devam ettirecek. Bu ikinci oturumda İmar Komisyonu’na havale edilen, asansör düzenlemeleri konusu ile gündemde görüşülemeyen diğer maddeler görüşülecek.

Paylaş:

Bunlar da hoşunuza gidebilir...