“DÜNYADA HERŞEY KADININ ESERİDİR”

DSC_6405 (Medium)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir basın açıklaması yayımlayan Belediye Başkanımız Özacar, kadınlara hak ettikleri değerin yalnızca 8 Mart’larda değil, her zaman verilmesi gerektiğine dikkat çekerek,  “Dünyada herşey kadının eseridir. Nereye baksanız kadından bir iz bulursunuz. Hayatta yapılan şeylerin çoğu kadınlar için yapılır” vurgusunu yaptı.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle bir basın açıklaması yayımlayan Belediye Başkanımız M.Mustafa Özacar, tüm dünyadaki kadınların, haklı çabalarının karşılık bulmasını temenni ettiğini, toplumların şekillenmesinde ve kalkınmasında kadınların emeğinin ve katkısının büyük olduğunu söyledi.

Başkanımız Özacar yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle tüm dünyada kadınlarımızın yüzyıllardır yürüttüğü, haksızlığa, eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcı uygulamalara karşı özgürleşme ve eşit haklara sahip olma mücadelesinin kutlandığı 8 Mart Kadınlar Gününü kutlar, bu uğurda verilen mücadele ve çalışma yaşamındaki iş cinayetlerinde yaşamlarını yitiren kadınlarımızı saygı ile selamlıyorum.

Bilindiği üzere, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolundaki mücadelelerinin temeli 1857 yılında New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretle uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla yaptıkları greve dayanıyor. Bu olaydan yıllar sonra 1975 tarihinde kadınların sosyal hayatın içerisinde seslerini duyurmaları için Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart tarihi, “Dünya Kadınlar Günü” olarak ilan edildi.

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi, yalnızca ekonomik göstergelerle değil, insan haklarına ve özellikle de kadın haklarına verilen değerle ölçülmektedir. Kadınların toplumdaki yeri, erkeklerle eşit şartlara sahip olup olmadıkları, bu değerlendirmede çok önemli yer tutmaktadır. Ne yazık ki, kadınların büyük bir çoğunluğu, sahip oldukları hakların birçoğunu bilmedikleri, farkına varmadıkları için haklarını arayamamaktadırlar. En dikkat çekici nokta ise, eğitim seviyesi yüksek kadınların bazılarının da bu gruba dahil olmasıdır.

Kadınlarımızın en önemli sorunlarından bir tanesi de, işgücü içerisinde yer alamamalarıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı ülkemizde de kadın, ya düşük ücretlerle çalıştırılmakta ya da hiç istihdam edilmemektedir. Bizler biliyoruz ki, kadın emeğini değersiz hale getirmenin yolu kadınlara düşük ücret ödemektir. Bu durumu kadının öğrenim ve beceri düzeylerinin düşük olması ile açıklamak isteseler de, kadının asıl görevinin ev ve çocuklara bakmak olduğu düşüncesini benimsedikleri açıktır.

Tüm bunların yanında, sosyal yaşamdan, hukuksal alandan ve iş yaşamından mahrum bırakılan kadın bir de şiddete ve işkenceye maruz bırakılmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kamuda kadına yönelik ayrımcılığın ortadan kalkması ve kadına yönelik şiddetin son bulması için hükümetlere ve meslek örgütlerine de çok büyük sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Sadece cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören, aile içi şiddete maruz kalan, eğitimine izin verilmeyen, yasal haklarını bilmeyen ve ezilen kadınların bu sorunlarının çözümü için el ele vermek zorundayız. Toplumsal iyileşmenin sağlanması, şüphesiz öncelikle kadınların eğitilmesi ve gündelik sosyal yaşama katılmalarıyla mümkün olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, kadınlara eşit hakların verilmesi, dünya barışını da güçlendirecektir. Ulu Önderimiz Atatürk sayesinde 1935 yılında pek çok devletin kadınından daha önce seçme ve seçilme hakkına sahip olan Türk kadını, haklarını elde etmek için daha fazla beklememeli ve ülke yönetiminde de daha fazla söz sahibi olmalıdır.

Bu amaçla, kadınlara hak ettikleri değerin yalnızca bugün değil, her zaman verilmesi ve kadınlara yönelik projelerin devlet tarafından bizzat yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.  Daha iyi koşulların yaratılması için gerekli somut adımların atılmasında bizler de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyor, tüm dünyadaki kadınların, haklı çabalarının karşılık bulmasını temenni ediyoruz.”

DSC_6367 (Medium)

Paylaş:

Bunlar da hoşunuza gidebilir...